Welkom

Vrije Kinderopvang Rotterdam (VKR) biedt halve dagopvang en voor-en buitenschoolse opvang op een antroposofische wijze volgens de principes van de methode die is ontwikkeld door Rudolf Steiner.

De pedagogisch medewerkers streven ernaar een sfeer van huiselijkheid en vertrouwdheid te creëren door een opvoedende en verzorgende taak ten opzichte van het kind te vervullen. Ze willen het kind omhullen en behoeden zonder een kind door overbescherming in de ontwikkeling te beperken. Werkend vanuit het antroposofisch mensbeeld zien ze het kind als een eigen individu met een eigen persoonlijkheid.

Vrije Kinderopvang Rotterdam is onderdeel van Stichting SWKGroep.

Vrije Kinderopvang Rotterdam is een van de deelnemende organisaties van ORKA.